Valper planlegges vinteren 2017/2018. Mer info kommer .....

BEST IN SHOW valp NKK Trondheim!

 

Scott (Fambia Baron McPharon) ble BIS valp på NKK Tronddheim